Próby szczelności

Próby szczelności instalacji chłodniczych są niezbędnym etapem podczas montażu i konserwacji urządzeń chłodniczych.

Mają one na celu sprawdzenie, czy w obrębie systemu nie występują żadne wycieki, które mogłyby prowadzić do utraty czynników chłodniczych oraz obniżenia wydajności całego systemu.

Istnieje kilka metod przeprowadzania prób szczelności, z których najczęściej stosowaną jest metoda z wykorzystaniem azotu (nowa instalacja). Polega ona na napełnieniu instalacji chłodniczej czystym azotem pod ciśnieniem, a następnie monitorowaniu poziomu tego ciśnienia przez określony czas. Jeśli ciśnienie utrzymuje się na stałym poziomie, oznacza to, że instalacja jest szczelna. W przypadku spadku ciśnienia konieczne jest zlokalizowanie i usunięcie wycieku.

Inną popularną metodą stosowaną przede wszystkim w czasie serwisów i napraw jest próba za pomocą substancji mydlącej – smarujemy nią miejsca, w których najczęściej zdarzają się wycieki jak: miejsca po lutowaniu, przy zaworkach, nakrętkach. Jeśli po chwili ujrzymy pęcherzyki gazu – mamy wtedy niestety do czynienia z nieszczelnością na instalacji.  

Rzadziej stosujemy detektor wycieków – może reagować na różne substancje, takie jak czynniki chłodnicze czy gazy świecowe, co ułatwia określenie miejsca wycieku. 

Próby szczelności instalacji chłodniczych są istotne nie tylko ze względów ekonomicznych, związanych z utratą czynnika chłodniczego i obniżeniem wydajności systemu, ale również z punktu widzenia ochrony środowiska.

Niekontrolowane wycieki gazów chłodniczych mogą bowiem prowadzić do zanieczyszczenia atmosfery i negatywnie wpływać na warstwę ozonową. Dlatego też należy podchodzić do prób szczelności instalacji chłodniczych z należytą powagą i regularnie je przeprowadzać, zarówno podczas montażu nowych urządzeń, jak i podczas konserwacji istniejących systemów chłodniczych. Profesjonalne podejście do sprawdzania szczelności instalacji zapewni nie tylko bezpieczeństwo i efektywność działania urządzeń, ale również pozwoli zachować właściwy stan środowiska naturalnego.